Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Oskars Liniņš
Struktūrvienība (25604) Mašīnbūves un mehatronikas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Oskars.Linins@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
2D and 3D Surface Characterization of the Tribological Powder Parts Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2013 Irīna Boiko, Oskars Liniņš, Viktors Mironovs, Andris Kamols
Application of Wear Research Results in Design Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Oskars Liniņš, Andris Kamols, Irīna Boiko
Assessment of Surface Parameters of Machine Parts Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2020 Oskars Liniņš, Irīna Boiko, Armands Leitāns, Jānis Lungevičs
Calculation of Wear with Application of Stray Fields to Roughness Evaluation of Friction Surfaces Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Oskars Liniņš, Natālija Mozga, Didzis Rāgs
Calculation of Wear with Application of Stray Fields to Roughness Evaluation of Friction Surfaces Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Oskars Liniņš, Andris Kamols, Ivars Odītis
Contact Estimation Using 3D Surface Roughness Parameters Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Armands Leitāns, Oskars Liniņš, Irīna Boiko
Contact of Lubricated Surfaces Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Oskars Liniņš, Armands Leitāns, Guntis Spriņģis, Jevgeņijs Semjonovs
Dependence of Coefficient of Friction from Surface Engineering at Nano Scale Levels Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2012 Didzis Rāgs, Oskars Liniņš
Design Technique for Press Fit Joint Assembly Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2006 Zita Dreija, Oskars Liniņš, Natālija Mozga
Detektion of Battery Screwdiver's Optimal Working Regimes Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Ivans Griņevičs, Natālija Mozga, Guntis Strautmanis, Oskars Liniņš
Atrasti 40 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Miera stāvokļa berzes koeficienta un virsmu slīdēšanas īpašību noteikšanas mēriekārta Jānis Lungevičs, Māris Kumermanis, Jānis Rudzītis, Oskars Liniņš, Anita Avišāne, Irīna Boiko, Jānis Līpenīts
Atrasts viens ieraksts.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Cilindrisko detaļu mezglu ar uzspīlējumu salikšanas tehnoloģiskā procesa izpēte 2012 Zita Dreija
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Aparātu būvniecības katedra (13-25301-L7942) 25301 Jānis Rudzītis
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Centrālais dienests (MTAF) (34-25900-RSFF.MTAF.CD) 25900 Ēriks Geriņš
Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (34-25300-N7050.7) 25300 Jānis Rudzītis
Mehānikas un mašīnbūves institūts (34-25600-Z19/1-0385) Citi 25600 Irīna Boiko
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē Mašīnbūve 15500 Marija Nikipelova
Nanostrukturēto pārklājumu tribometriskie mērījumi un triboloģisko īpašību kompleksā analīze saistībā ar iegūšanas tehnoloģijām Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 15500 Jānis Rudzītis