Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Jānis Rudzītis
Uzruna Mrs
Zinātniskais grāds Habilitētais doktors
E-pasts Janis.Rudzitis_1@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
3D Roughness Effects on Tribology of Sliding Surfaces Raksts konferenču tēžu krājumā 2005 Jānis Rudzītis, Toms Torims, Ivars Odītis, Gatis Konrāds
Accuracy of Surface Roughness Parameters Determination Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Māris Kumermanis, Jānis Rudzītis
Analysis of Model and Anisotropy of Surface with Irregular Roughness Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Natālija Bulaha, Jānis Rudzītis
Analysis of Novel Grinding Technology Impact to the Three - Dimensional Roughness Parameters of the Shipboard Diesels Crankshaft Bearings Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2005 Toms Torims, Jānis Rudzītis
Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Māris Kumermanis, Andris Kamols, Jānis Rudzītis
Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Māris Kumermanis, Andris Kamols, Jānis Rudzītis, Jana Eriņa
Calculation of 3D Texture Parameters Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Jānis Rudzītis, Juris Krizbergs, Anita Avišāne, Guntis Spriņģis, Māris Kumermanis, Jānis Lungevičs
Calculation Possibilities of 3D Parameters for Surfaces with Irregular Roughness Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Natālija Bulaha, Jānis Rudzītis
Classification of Rough Surfaces Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Jānis Rudzītis, Edgars Šīrons, Māris Skurba, Toms Torims
Design of Machine Details and Surface Roughness Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2007 Māris Kumermanis, Jānis Rudzītis
Atrasti 96 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Nosaukums Autori
Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai Viktors Mironovs, Pāvels Stankēvičs, Jānis Rudzītis
Method for increasing heat resistance of metallic articles Aleksandrs Urbahs, Konstantins Savkovs, Margarita Urbaha, Jānis Rudzītis
Metālisko izstrādājumu karstumizturības paaugstināšanas paņēmiens Aleksandrs Urbahs, Konstantins Savkovs, Margarita Urbaha, Jānis Rudzītis
Atrasti 3 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Iekārta berzes koeficienta un slīdamības noteikšanai Jānis Lungevičs, Jānis Rudzītis
Iekārta koncentrāta sagatavošanai, lietošanai un dozēšanai Jānis Lungevičs, Jānis Rudzītis, Simone Amidani
Kompleksā metroloģisko un triboloģisko īpašību pārbaude slīdes berzes pāriem Jānis Rudzītis, Jānis Lungevičs, Armands Leitāns
Mobilā virsmu kvalitātes kontrole un cietības mērīšana Jānis Lungevičs, Armands Leitāns, Jānis Rudzītis
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti 2015 Anita Avišāne
Caurspīdīgu vadošu oksīdu vakuuma nanopārklājumu raksturlielumu pētīšana 2012 Ingūna Strazdiņa
Neregulāra rakstura virsmu 3D raupjuma parametru pētījumi 2011 Māris Kumermanis
Masas etalonu starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu pētījumi 2011 Tatjana Ivanova
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Aparātu būvniecības katedra (13-25301-L7942) 25301 Jānis Rudzītis
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Augstākās profesionālās izglītības RTU studiju programmas ``Ražošanas tehnoloģija`` studentu mācību prakses īstenošana Izglītība 15500 Jānis Rudzītis
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mehatronika” pilnveidošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana RTU Izglītība 15500 Jānis Rudzītis
Fe-Ni-Co sakausējuma un vara kontakta punktmetināšanas procesa izpēte Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē Mašīnbūve 15500 Marija Nikipelova
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Nanostrukturēto pārklājumu tribometriskie mērījumi un triboloģisko īpašību kompleksā analīze saistībā ar iegūšanas tehnoloģijām Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 15500 Jānis Rudzītis
Precīzās mehānikas elementu virskārtas sagraušanas procesa izpēte Mašīnbūve 15500 Jānis Rudzītis
Titāna savienojumu nodilumizturīgi nanopārklājumi mašīnbūvē Mašīnbūve 15513 Jānis Rudzītis
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi Materiālu tehnoloģija 14N04 Kārlis-Agris Gross
Virsmas raupjuma un plānu plēvju biezuma metroloģisko problēmu attīstība Citi, IZM-RTU 15513 Jānis Rudzītis