Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Calculation of 3D Texture Parameters

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Calculation of 3D Texture Parameters
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Jānis Rudzītis
Juris Krizbergs
Anita Avišāne
Guntis Spriņģis
Māris Kumermanis
Jānis Lungevičs
Atslēgas vārdi surface texture parameters, contact area, contact criterion, intensity of wear, contact resistance
Anotācija The nature of the surface roughness is a result of mechanical processing, which can be described by random of two variables. 3D surface roughness parameters are determined by simple rough surface model. Two types of surface contacts were examined: plastic and elastic to calculate the contact resistance in welding and wear intensity. The Oscillating rolling machining influence on the surface state was determined and the model of surface simulation and the equation of surface texture height were offered.
Atsauce Rudzītis, J., Krizbergs, J., Avišāne, A., Spriņģis, G., Kumermanis, M., Lungevičs, J. Calculation of 3D Texture Parameters. Ražošanas tehnoloģija. Nr.35, 2013, 113.-117.lpp. ISSN 1407-8015. e-ISSN 2255-8721.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 18651