Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Aivars Spalviņš
Uzruna Mrs
Struktūrvienība (12052) Vides modelēšanas centrs
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Aivars.Spalvins@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-3156-5528

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Hydrogeological Model as a Tool for Investigating the Processes of Nature: A Case Stady of the Iecava River Baseflow, Latvia Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Aivars Spalviņš, Inta Lāce, Kaspars Krauklis
Algal Microcystins Removal during Artificial Groundwater Recharge under Aerobic and Anaerobic Conditions Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Aivars Spalviņš, Tālis Juhna, Ingrida Purina, Ieva Barda, Maija Balode
Appliance of Pumping Data of Wells for Obtaining Transmissivity Distributions of Aquifers for Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2014 Aivars Spalviņš, Inta Lāce
Application of Transient Hydrogeological Modelling for Optimisation of Artificial Infiltration System of the Baltezers Well Field, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Irīna Eglīte, Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Viesturs Šķibelis, Jānis Šlangens
Arrangement of Boundary Conditions for Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns
Artificial Recharging of Ground Water Resources Experience in Well Field “Baltezers” (Latvia) Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Aivars Spalviņš, I. Gavena, O. Aleksans, V. Juhna
Assesment of the Enclosing Wall for Preventing of Ground Dewatering caused by Building of Underground Construction in the Town Riga, Latvia Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Atradnes „Staškeviči” ģeometrijas noteikšana un tās krājumu aprēķināšana Publikācija internetā 2016 Aivars Spalviņš
Atzinums par dolomīta atradnes “Ailes” pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģisko modelēšanu Pētnieciski pārskati un ziņojumi 2020 Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns, Irīna Eglīte
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2009 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Romans Janbickis, Irīna Eglīte, Tālis Juhna
Atrasti 105 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Konsultācijas un apmācības par hidroģeoloģiskās modelēšanas izmantošanu vides un dabas aizsardzībai Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Pazemes ūdens līmeņu izmaiņu novērtēšana minerālu ieguves karjeriem , pazemes būvēm, ūdensgūtvēm un citiem objektiem Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Pazemes ūdens piesārņojuma ietekmes modelēšana. Vides sanācijas pasākumu izstrādāšana Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Pazemes ūdensgūtves ražības un ietekmes novērtēšana. Ūdensgūtves aizsargjoslas novietojuma noteikšana. Pazemes ūdens piesārņojuma novērtēšana Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Objekta Tērbatas ielā 74, Rīgā hidroģeoloģiskās modelēšanas pakalpojumi, ņemot vērā plānoto būvapjomu (zem zemes līmeņa), lai izvērtētu būvdarbu ietekmi uz hidroģeoloģisko situāciju Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtņu kompleksa optimizācija un piesārņojuma migrācijas kaitējuma prognozēšana ar skaitliskās modelēšanas līdzekļiem Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību Informācijas tehnoloģijas 04000 Laila Eliņa
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroģeoloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Nestacionāru telpisku piesārņojumu koncentrācijas lauku aprēķināšana Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksam un tā mākslīgās infiltrācijas sistēmas modelēšana Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Novērtēt SIA “LatRosTrans” piederošās LRDS “Ilūkste” (LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads) teritorijā īstenotos pasākumus, naftas produktu atsūknēšanas moduļu darba efektivitāti un darbības prolongēšanas nepieciešamību Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Par zinātniskā pakalpojuma sniegšanu. Sagatavot eksperta vērtējumu par hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļa-Tīsu mežs” un tai piegulošajā teritorijā. Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana) Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Plūdu postījumu riska novērtēšana inženierbūvju konstrukcijām upes palienā Būvniecība un arhitektūra 20314 Boriss Gjunsburgs
Veikt modelēšanas darbus ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķim Citi 12052 Aivars Spalviņš
Veikt modelēšanas darbus ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķim Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L7010.12052) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8340) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8506) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2) Citi 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2.1) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-RSFF.VMC) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-Y8087) 12052 Aivars Spalviņš
Vides sanācijas hidroģeoloģiskās modelēšanas risinājumus Pasūtītāja plānotai darbībai: mazumtirdzniecības veikala jaunbūve, Duntes iela 25, Rīga (kad. Nr. 0100 016 2010) Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš