Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Viesturs Šķibelis
Struktūrvienība (12052) Vides modelēšanas centrs
E-pasts Viesturs.Skibelis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5160-4977

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Application of Transient Hydrogeological Modelling for Optimisation of Artificial Infiltration System of the Baltezers Well Field, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Irīna Eglīte, Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Viesturs Šķibelis, Jānis Šlangens
Computer Based Methods for Including Hydrographical Network in Regional Hydrogeological Model of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Jānis Šlangens, Aivars Spalviņš, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns
Creating of Initial Data Maps for Regional Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis
Hydrogeological Model of Latvia after Increasing Density of Its Hydrographical Network Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2014 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Oļģerts Aleksāns, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Irīna Eglīte
Hydrogeological Model of Latvia, First Results Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Oļģerts Aleksāns, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Nataļja Levina, Antons Mačāns
Hydrogeological Model of the Baltezers, Rembergi and Zakumuiza Water Supply Complex, Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Irīna Eglīte, Romans Janbickis, Inta Lāce, Aivars Spalviņš, Viesturs Šķibelis, Jānis Šlangens
Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā Publikācija internetā 2019 Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Antons Mačāns, Viesturs Šķibelis, Irīna Eglīte, Inta Tabaka
Latvijas hidroģeologiskā modeļa LAMO4 lietošana vides problēmu risināšanai Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018 Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Antons Mačāns, Viesturs Šķibelis, Irīna Eglīte, Lauris Goldbergs, Oļģerts Aleksāns, Inta Tabaka, Jānis Šlangens
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO pilnveidošana Publikācija internetā 2014 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Oļģerts Aleksāns, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Inta Lāce, Irīna Eglīte, Inta Tabaka, Antons Mačāns
Mapping for the Gauja River Basin District by Using Results Provided by the Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns, Inta Tabaka
Atrasti 22 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana) Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2) Citi 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2.1) 12052 Aivars Spalviņš