Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Atis Vilkājs

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Biočipu robota izstrāde Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Atis Vilkājs, Sergejs Djacenko, Jānis Vība
Cargo Pendulum Vibration Damping inside Vehicle Hull Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Edgars Kovals, Jānis Vība, Atis Vilkājs, Bruno Grasmanis
Medicīniski bioloģisku iekārtu projektēšanas īpašības Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Jānis Vība, Atis Vilkājs
Nonlinear Optimal Synthesis of the Vibrator with Flow Excitation Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Jānis Vība, Lauris Štāls, Edgars Kovals, Atis Vilkājs
Optimization of Vibrator Motion with Air Flow Excitation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2010 Māris Eiduks, Lauris Štāls, Jānis Vība, Edgars Kovals, Atis Vilkājs
Pozicionēšanas sistēmu dinamikas analīze, vadības optimizācija un konstrukciju sintēze Promocijas darbs 2013 Atis Vilkājs
Synthesis of Position Systems in Robotics Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Edgars Kovals, Atis Vilkājs, Guntis Kuļikovskis, Jānis Vība
Synthesis of Vibrator with Air or Water Flow Excitation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2009 Jānis Vība, Lauris Štāls, Atis Vilkājs, Edgars Kovals
Vibration Damping of Cargo like Pendulum inside Vehicle Hull Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Jānis Vība, Atis Vilkājs, Edgars Kovals
Vibration Damping of Cargo like Pendulum inside Vehicle Hull Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Jānis Vība, Edgars Kovals, Atis Vilkājs
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Armētu elastomeru (gumijas) izstrādājumu komplekso mehānisko īpašību identifikācija un jaunu struktūru sintēze Materiālu tehnoloģija 15300 Jānis Vība
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina