Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Advanced Composite Material Properties by Inverse Technique

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Advanced Composite Material Properties by Inverse Technique
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Eduards Skuķis
Sandris Ručevskis
Jevgenijs Barkanovs
Andris Čate
Atslēgas vārdi identification, laminated composites, experiment design, elastic constants
Anotācija Rakstā tiek apskatīta metode kompozīto materiālu mehānisko īpašību noteikšanai. Lai spētu nodrošināt konstrukcijas augsta standarta drošību, materiālu īpašībām ir jābūt precīzi noteiktām. Darbā tiek aprakstīta skaitliskā eksperimenta plānošanas identifikācijas metode kompozīto materiālu elastīgo īpašību noteikšanai. Metode ir balstīta uz kompozīto materiālu plātņu dinamiskajiem eksperimentiem un Galīgo Elementu metodes aprēķiniem. Šajā darbā tiešās minimizācijas metode elastīgo īpašību noteikšanai ir aizstāta ar skaitliskā eksperimenta plānošanas metodi. Galvenā šīs metodes priekšrocība ir ievērojama nepieciešamo aprēķinu samazināšana. Galīgo Elementu metodes aprēķini tiek veikti tikai skaitliskā eksperimenta plānošanas metodes iegūtajos punktos. Minimizācijas funkcionāls apraksta starpību starp eksperimentāli iegūtajiem un skaitliski aprēķinātajiem parametriem. Materiāla elastīgās īpašības tiek iegūtas minimizējot šo funkcionāli
Atsauce Skuķis, E., Ručevskis, S., Barkanovs, J., Čate, A. Characterization of Advanced Composite Material Properties by Inverse Technique. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.14, 2007, 22.-38.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5649