Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Agents Based Data Mining and Decision Support System

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Agents Based Data Mining and Decision Support System
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Agents and Data Mining Interaction: Lecture Notes in Computer Science. Vol.5680
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Sergejs Paršutins
Arkādijs Borisovs
Atslēgas vārdi Software Agents, Data Mining, Decision Support, Forecasting Transition Points
Anotācija Production planning is the main aspect for a manufacturer affecting an income of a company. Correct production planning policy, chosen for the right product at the right moment in the product life cycle (PLC), lessens production, storing and other related costs. This arises such problems to be solved as defining the present a PLC phase of a product as also determining a transition point - a moment of time (period), when the PLC phase is changed. The paper presents the Agents Based Data Mining and Decision Support system, meant for supporting a production manager in his/her production planning decisions. The developed system is based on the analysis of historical demand for products and on the information about transitions between phases in life cycles of those products. The architecture of the developed system is presented as also an analysis of testing on the real-world data results is given.
DOI: 10.1007/978-3-642-03603-3_4
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-03603-3_4 
Atsauce Paršutins, S., Borisovs, A. Agents Based Data Mining and Decision Support System. No: Agents and Data Mining Interaction: Lecture Notes in Computer Science. Vol.5680. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2009. 36.-49.lpp. ISBN 9783642036026. e-ISBN 9783642036033. ISSN 0302-9743. Pieejams: doi:10.1007/978-3-642-03603-3_4
ID 5738