Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of 2-(4’-Rbenzylidene)-4-aza-1

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of 2-(4’-Rbenzylidene)-4-aza-1,3-indandiones and Investigation of Isomerization around the Exocyclic Double Bond
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori M. Petrova
Pauls-Jānis Pastors
Edvards Liepiņš
M. Fleisher
Valdis Kampars
Atslēgas vārdi 2-(4′-R-benzylidene)-4-aza-1,3-indanediones; internal rotation; E,Z-isomerism; AM1 method; NMR spectroscopy
Anotācija 2-Benzylidene-4-aza-1,3-indanediones have been synthesized and their structures have been investigated by NMR spectroscopy and quantum chemistry in the AM1 approximation. It was established that rotation about the exocyclic C(2)=C(10) formal double bond occurs in chloroform solutions of these compounds. The energy characteristics of this process have been determined experimentally and estimated theoretically.
DOI: 10.1007/s10593-008-0115-4
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10593-008-0115-4 
Atsauce Petrova, M., Pastors, P., Liepiņš, E., Fleisher, M., Kampars, V. Synthesis of 2-(4’-Rbenzylidene)-4-aza-1,3-indandiones and Investigation of Isomerization around the Exocyclic Double Bond. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2008, Vol.44, No.7, 820.-827.lpp. e-ISSN 1573-8353. ISSN 0009-3122. Pieejams: doi:10.1007/s10593-008-0115-4
ID 6161