Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Oligomers of Novel Tetrahydrofuran Sugar Amino Acids and Their Triazole Isosteres

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Oligomers of Novel Tetrahydrofuran Sugar Amino Acids and Their Triazole Isosteres
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Vitālijs Rjabovs
Pāvels Ostrovskis
Ērika Bizdēna
Māris Turks
Atslēgas vārdi cukuraminoskābes, triazoli
Anotācija Šajās tēzēs apskatīta jaunu cukuraminoskābju sintēze un izpēte
Atsauce Rjabovs, V., Ostrovskis, P., Bizdēna, Ē., Turks, M. Oligomers of Novel Tetrahydrofuran Sugar Amino Acids and Their Triazole Isosteres. No: 15th European Carbohydrate Symposium: Book of Abstracts, Austrija, Vienna, 19.-24. jūlijs, 2009. Vienna: University of Vienna, 2009, 316.-316.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6209