Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Diaceton-alfa-D-glikozes attīrīšana pārkristalizējot no ūdens-etanola maisījumiem

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Diaceton-alfa-D-glikozes attīrīšana pārkristalizējot no ūdens-etanola maisījumiem
Nosaukums angļu valodā Purification of Diacetone-Alfa-D-Glucose by Crystallisation from Water-Ethanol Mixtures
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Pāvels Ostrovskis
Atslēgas vārdi Diacetonglikoze, kristalizēšana
Anotācija Izgudrojums attiecas uz rūpnieciskās ķīmijas nozari, konkrēti, uz diaceton-alfa-D-glikozes attīrīšanu ar jaunu videi draudzīgu metodi, pārkristalizējot no ūdens-etanola maisījumiem. Piedāvātajā metodē tiek izmantoti cilvēkam un videi nekaitīgi šķīdinātāji, kas būtiski samazina piesārņojuma risku. Metode ir ērta, vienkārši realizējam, un ļauj iegūt augstas tīrības pakāpes diaceton-alfa-D-glikozi.
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of industrial chemistry, particularly to purification of diacetone-alfa-D-glucose using new environmental friendly method by crystallisation from water-ethanol mixtures. The offered method contains uses of human and environment friendly solvents that minimize risk of contamination. Method is comfortable, simply practicable and allows obtain diacetone-alfa-D-glucose with high purity grade.
Atsauce Turks, M., Ostrovskis, P. Diaceton-alfa-D-glikozes attīrīšana pārkristalizējot no ūdens-etanola maisījumiem. Patenti un preču zīmes: Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis, 2009, 6, 846.-846.lpp. ISSN 1691-5968.
ID 6216