Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Marker Making for Materials with Striped Patterns

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Marker Making for Materials with Striped Patterns
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ineta Viļumsone
Maija Spuļģīte
Brigita Puriņa
Inga Beikule
Atslēgas vārdi clothing production; clothing technology; industrial spreading; industrial cutting;
Anotācija Apģērba izgatavošanā bieži tiek izmantotas svītrainas drānas. Ja to raksts ir izteikts, nepieciešams veikt svītru saskaņošanu izstrādājuma visās detaļās. Šādas stingras raksta novietojuma prasības nosaka nepieciešamību lekālu izklājumu veidot tieši uz drānas, kā arī izmantot specifiskas manuālās tekstilmateriālu klāšanas un piegriešanas metodes. Izklājuma veidošanas pamatprincipus nosaka svītrainas drānas raksta īpatnības - svītru virziens un svītru izvietojuma veids. Lekālus izvieto vienlaidus izklājumā vai veidojot atsevišķu detaļu sekcijas. Uz tekstilmateriāliem ar garenvirziena svītrām lekāli tiek izvietoti tradicionāli izmantotajā šķēru virzienā, kas sakrīt ar svītru virzienu. Ap lekālu griezummalām jāparedz auduma rezerve, kas vēlāk tiek izmantota svītru precizēšanai otrās klāšanas un piegriešanas laikā. Materiāla rezerve nepieciešama tām detaļu malām, kas pēc virziena nosacīti sakrīt ar svītru virzienu. Papildus materiāla rezerve raksta saskaņošanai jāparedz mazajām detaļām, kas tiek uzšūtas uz pamatdetaļas un dublējamām detaļām. Tekstilmateriāliem ar šķērsvirziena svītrām izdevīgāk veidot klājumu sekcijās. Detaļu lekāli tiek iegūti no uz papīra izdrukāta sākotnēja lekālu izklājuma. Detaļas vai to blokus uz auduma izvieto tā, lai saskaņotu rakstu izstrādājumā savstarpēji savienojamās detaļās un paredzētu materiāla rezervi raksta saskaņojuma precizēšanai. Izklājumu veido stāva un piedurkņu sekcijām. Pēdējai izklājumā ietilpstošai sekcijai jābeidzas tajā raksta vietā, ar kuru sākas pirmās sekcijas raksts. Asimetrisku svītru gadījumā jānoskaidro, kādā virzienā detaļas jānovieto pret svītru izvietojumu konkrētā izstrādājumā, ko nosaka modeļa dizains. Ja modeļa dizains paredz svītru novietojumu 45o leņķī pret šķēru virzienu, jānodrošina materiāla svītru saskaņošana visās griezummalās detaļu savienojumu vietās. Izvietojot lekālus 45o leņķī pret šķēru virzienu, tos racionāli blīvi savstarpēji savietot ir daudz grūtāk. Tāpēc ievērojami palielinās materiāla patēriņš. Nepieciešamība veikt svītru novietojuma saskaņošanu palielina materiāla, darba un laika patēriņu.
Atsauce Viļumsone, I., Spuļģīte, M., Puriņa, B., Beikule, I. Marker Making for Materials with Striped Patterns. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 119.-125.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6330