Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Benchmarking Method Application in Training Course of Cleaner Production

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Benchmarking Method Application in Training Course of Cleaner Production
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Marika Rošā
Līga Žogla
Evita Garā
Atslēgas vārdi benchmarking, training course, cleaner production, energy efficiency
Anotācija Benchmarking method is a mathematical method that is used for data analysis and is based on data comparisons. Benchmarking helps to improve process efficiency and product quality of organization, and it has become an important instrument to improve energy efficiency in industries. The training course of cleaner production is closely linked to energy efficiency improvement of industrial companies. Therefore, in order to create a better understanding of this course the benchmarking method has been used. As a result, students identified the real status of the industrial companies and provided ideas for industry to promote energy efficiency measures in their companies.
Atsauce Rošā, M., Ozoliņa, L., Garā, E. Benchmarking Method Application in Training Course of Cleaner Production. No: 3. Starptautiskā konference "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: Izglītība un zinātne klimata pārmaiņu novēršanai": konferences rakstu krājums, Latvija, Rīga, 23.-23. oktobris, 2009. Rīga: SIA "NRJ reklāma", 2009, 81.-82.lpp.
ID 8194