Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Evita Garā
E-pasts evita.gara@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Benchmarking Method Application in Training Course of Cleaner Production Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Marika Rošā, Līga Žogla, Evita Garā
Energy-Saving Renovation Works in Private Dwellings and Environmental Knowledge: a Comparison between Bulgaria & Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Françoise Bartiaux, Līga Žogla, Evita Garā, Dobrina Vassileva, Grozdanka Stamova
Iedzīvotāju zināšanas par vides kvalitāti un ēku energoefektivitāti Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Līga Žogla, Evita Garā, Véronique Gosselain
Knowledge on Climate Change and Energy Saving Renovations by Apartment Owners in Bulgaria and Latvia. A Qualitative Study Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Françoise Bartiaux, Véronique Gosselain, Dobrina Vassileva, Grozdanka Stamova, Līga Žogla, Evita Garā
Refurbishing Apartments and Houses in Latvia and Bulgaria: Levers and Brakes Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Véronique Gosselain, Līga Žogla, Evita Garā, Dobrina Vassileva, Grozdanka Stamova, Françoise Bartiaux
Simulation of the Stock of Electric Appliances and Calculation of Standby Losses for Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Evita Garā, Claudio Rochas
Atrasti 6 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Līmeņatzīmes metode siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanai Vides aizsardzība 11500 Marika Rošā