Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Agent-Based Production Planning Support System

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Agent-Based Production Planning Support System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Sergejs Paršutins
Arkādijs Borisovs
Atslēgas vārdi Software Agents, Data Mining, Decision Support, Production Planning, ProductLife Cycle, Forecasting Transition Points
Anotācija Production planning is the main aspect for a manufacturer affecting an income of a company. Correct production planning policy, chosen for the right product at the right moment in the product life cycle (PLC), lessens production, storing and other related costs. This arises such problems to be solved as defining the present a PLC phase of a product as also determining a transition point - a moment of time (period), when the PLC phase is changed. The paper presents the Agents Based Data Mining and Decision Support system, meant for supporting a production manager in his/her produc¬tion planning decisions. The developed system is based on the analysis of historical demand for products and on the information about transi¬tions between phases in life cycles of those products. The architecture of the developed system is presented as also an analysis of testing on the real-world data results is given.
DOI: 10.3846/tede.2010.28
Hipersaite: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/5891 
Atsauce Paršutins, S., Borisovs, A. Agent-Based Production Planning Support System. Technological and Economic Development of Economy, 2010, Vol. 16, No. 3, 455.-470.lpp. ISSN 2029-4913. e-ISSN 2029-4921. Pieejams: doi:10.3846/tede.2010.28
ID 8398