Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Hydroxamic Acids by Activation of Carboxylic Acids with N

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Hydroxamic Acids by Activation of Carboxylic Acids with N,N'-Carbonyldiimidazole: Exploring the Efficiency of the Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Natālija Usačova
Gundars Leitis
Aigars Jirgensons
Ivars Kalviņš
Atslēgas vārdi Activation; N,N-carbonyldiimidazole; carboxylic acid; hydroxamic acid; hydroxylamine
Anotācija Activation of carboxylic acids with N,N'-carbonyldiimidazole followed by the reaction with anhydrous or aqueous hydroxylamine hydrochloride was demonstrated to be an operationally simple method for the synthesis of hydroxamic acids in good yield and high purity after aqueous workup. The potential by-product, N,O-diacylhydroxylamine, is cleanly transformed to hydroxamic acid in these reaction conditions.
DOI: 10.1080/00397910903026723
Atsauce Usačova, N., Leitis, G., Jirgensons, A., Kalviņš, I. Synthesis of Hydroxamic Acids by Activation of Carboxylic Acids with N,N'-Carbonyldiimidazole: Exploring the Efficiency of the Method . Synthetic Communications, 2010, Vol.40, Iss.6, 927.-935.lpp. ISSN 0039-7911. Pieejams: doi:10.1080/00397910903026723
ID 9224