Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Natālija Usačova

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Enantioselektīvās hidrogenēšanas efektivitātes izpēte homohirālu N-hidroksi-2-(1,1-diokso-2-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[d]izotiazol-3-il)acetamīdu iegūšanai Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Natālija Usačova, Gundars Leitis, Aigars Jirgensons
Homohirālu benzosultāma atvasinājumu iegūšana Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Natālija Usačova, Aigars Jirgensons
Synthesis of Hydroxamic Acids by Activation of Carboxylic Acids with N,N'-Carbonyldiimidazole: Exploring the Efficiency of the Method Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 Natālija Usačova, Gundars Leitis, Aigars Jirgensons, Ivars Kalviņš
Atrasti 3 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.