Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Green Investment Scheme for Energy Efficient Measures in Latvia

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Green Investment Scheme for Energy Efficient Measures in Latvia
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Climate Change Management. The Economic, Social and Political Elements of Climate Change
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Andra Blumberga
Gatis Žogla
Marika Rošā
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi Energy efficiency, Financial instruments, Funding enrgy efficiency, Hot airclimate change instruments, Renewable resources
Anotācija Latvia has the unprecedented oppertunity to be the first country in the world to sell assigned amounts under Article 17 of the Kyoto Protocol- International Emission Trading. Neogations are ongoing with a number of buyers for pilot transactions with a cumulative volume of 8 - 10 millions assigned amount units (AAUs) out of 40 million AAUs earmarked by Latvia's government for total sales.
DOI: 10.1007/978-3-642-14776-0_13
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-14776-0_13 
Atsauce Blumberga, A., Žogla, G., Rošā, M., Blumberga, D. Analysis of Green Investment Scheme for Energy Efficient Measures in Latvia. No: Climate Change Management. The Economic, Social and Political Elements of Climate Change. W.Filho red. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2010. 193.-206.lpp. ISBN 978-3-642-14775-3. e-ISBN 978-3-642-14776-0. ISSN 1610-2010. Pieejams: doi:10.1007/978-3-642-14776-0_13
ID 9610