Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Adsorbcija uz māliem un ar skābi apstrādātiem mālu paraugiem Roberts Višs, Modris Drille, Igors Marcins
2 Analyses of Tensile Strenght - Deformation Parameters by Mathematical Statistics Methods = Stiepes stiprības - deformatīvo parametru analīze ar matemātiskās statistikas metodēm Jānis Lejnieks, Jānis Kajaks, Skaidrīte Reihmane
3 Effect of Clay and Dolomite Ratio on the Phase Development and Properties of Low Temperature Dolomitic Ceramic Silvija Lagzdiņa, Laimons-Paulis Bīdermanis, Uldis-Jānis Sedmalis
4 Fakultātes svarīgākie 2001.gada notikumi Māra Jure
5 Humīnskābes saturoši poliuretāni Valdis Kampars, Arnolds Alksnis, Aivars Blūms
6 Hydrophilic Chelating Resin Based on Acrolein Copolymer Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Rūdolfs Cimdiņš
7 Jauns viedoklis gaismas emisijai no silīcija nanokristāliem Talivaldis Puritis, Jevgenijs Kaupužs
8 Latvijas derīgo izrakteņu un no tiem iegūto materiālu stabilitātes raksturojums no simetrijas viedokļa Uldis-Jānis Sedmalis, Gaida Maruta Sedmale, Ingunda Šperberga
9 Latvijas mālu adsorbcijas pētījumi Roberts Višs, Modris Drille, Igors Marcins
10 Millisecond Impulse Holograms in Amorphous As-S-se Films Andris Ozols, Sergejs Lazarevs, Baiba Bērziņa
11 Modified Cross-linked Acrylic Bone Cements Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Rūdolfs Cimdiņš
12 Structural Modification of Acrylic Bone Cement Solid Phase Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Rūdolfs Cimdiņš, Tatjana Sevostjanova
Atrasti 12 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.