Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Akadēmiskais tērps pasaules augstskolās Anna Kalnāja
2 Cation-Exchange Resins Having Both Methacrylic and Acrylic Acid Groups: Structure and Sorption of Albumin Valentīna Krilova, Rūdolfs Cimdiņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jörg Bossert, Jānis Ģībietis
3 Optisku šķiedru zudumu pētīšana ar YAG:Nd+3 lāzeru Artūrs Medvids, Pāvels Onufrijevs
4 Retie elementi Latvijas mālos Roberts Višs, Modris Drille, Ineta Rozenštrauha
5 Stability of Biodiesel at 80°C = Biodīzeļdegvielas stabilitāte 80°C temperatūrā Valdis Kampars
6 Zemes garozas mineraloģiskā sastāva izvērtējums no kristalogrāfiskās simetrijas viedokļa Uldis-Jānis Sedmalis, Ingunda Šperberga
Atrasti 6 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.