RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Mārcis Dzenis
Department (14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
Scientific Degree Doktors
E-mail Marcis.Dzenis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1267-9968

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
20 Years after Starting Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Mārcis Dzenis
Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 Sarmīte Janceva, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Laima Vēvere, Jeļena Krasiļņikova, Mārcis Dzenis
Behaviour of the Lignin-Based Polyelectrolyte Complex at the Water-Heptane Interface Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Vadims Šakels, G. Shulga, Mārcis Dzenis
Biodegradablas modificēta PHB sistēmas Raksts konferenču tēžu krājumā 2004 Ludmila Aņiščenko, Mārcis Dzenis, Dace Čerpakovska, Velta Tupureina, Ludmila Savenkova, Sandra Muižniece-Brasava
Biodegradable Flax Fiber Reinforced Eco-Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Velta Tupureina, Anda Dzene, Mārcis Dzenis
Biodegradable Flax Fibers Reinforced Eco-composites Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Velta Tupureina, Anda Dzene, Aleksandra Voronova, Mārcis Dzenis
Characterization of Bark Extract from Deciduous Trees with Emphasis on Their Antioxidant Activity Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Sarmīte Janceva, T. Dizhbite, L. Vevere, G. Telysheva, Mārcis Dzenis
Characterization of Bark Rich-In-Tannins Extracts from Deciduous Trees with Emphasis on Their Antioxidant Activity Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Sarmīte Janceva, T. Dizhbite, L. Vevere, A. Arshanitsa, G. Telisheva, Mārcis Dzenis
Condensed Tannins Rich Grey Alder Bark Extract Potentials as a Raw Material for Wood Adhesive Production Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2016 Sarmīte Janceva, M. Andzs, R. Tupciauskas, G. Telisheva, T. Dizhbite, Mārcis Dzenis
Conservation/Restoration of Cultural Heritage: Education and Training Problems, Results, Outlooks = Kultūras mantojuma konservācija/restaurācija: studiju problēmas, rezultāti, perspektīvas Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Mārcis Dzenis
28 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3 [Next/Last]

Supervised Dissertations

Title Year of Publishing Authors
Research and Modification of Natural Polyphenols and Proanthocyanidins Extracted from the Deciduous Tree Bark Growing in Latvia for Production of Ecological Functional Products and Materials 2017 Sarmīte Janceva
Improvement of the Properties of Birch Plywood with Thermo-Hydro Treatment Method 2016 Juris Grīniņš
Novel Extraction Method for Obtaining of Extractives with a High Content of Betulin 2015 Aigars Pāže
Research of Characteristics of Latvian Innovative Furniture Production and Building Material of Wild Cherry (Prunus Avium L.) Wood 2011 Gunārs Pavlovičs
Improvement of the Properties of Deciduous Wood by the Thermal Treatment Method 2011 Vladimirs Biziks
5 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu Būvniecība un arhitektūra 20000 Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Elektronisko norēķinu sistēma Informācijas tehnoloģijas Gatis Praličs
Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli Materiālu tehnoloģija 14200 Mārtiņš Kalniņš
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu Materiālu tehnoloģija 20100 Juris Smirnovs
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 04000 Lita Lazdiņa
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8286) 14212 Mārcis Dzenis
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8725) Citi 14212 Jānis Kajaks
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība Citi 04000 Gatis Bažbauers