RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Līga Dabare
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
E-mail Liga.Dabare@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Characterization of Porous Ceramic Pellets from Latvian Clays Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Līga Dabare, Ruta Švinka
Porous Silicate Ceramicfrom Latvian Clays and Possible Use Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Visvaldis Švinka, Ruta Švinka, Līga Dabare, Andris Cimmers, Lauma Lindiņa, Inta Timma
Sorption Properties of Ceramic Pellets Produced from Quaternary Clays Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Līga Dabare
Porous Clay Ceramic for Environmental Technologies Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2014 Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Līga Dabare, Oskars Leščinskis
Sorption of Inorganic Substances on the Porous Latvian Clay Ceramic Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Līga Dabare, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka
5 items found, displaying all items.

Patents

Title Authors
Keramiskā sorbenta iegūšanas paņēmiens Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Oskars Leščinskis, Līga Dabare
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8101) Citi 14100 Ruta Švinka
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4) Citi 14100 Gundars Mežinskis