RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Juris Zavickis
Department (14010) Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija
Scientific Degree Doktors
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research interests Gudrie kompozītmateriāli, elektroniskās komponentes
E-mail Juris.Zavickis@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Polymer-Nanostructured Carbon Composites as Multifunctional Sensor Materials: Design, Processing, and Properties Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Māris Knite, Juris Zavickis, Jānis Zicāns, Aleksandra Ķiploka, Igors Klemenoks, Gita Šakale, Valdis Teteris, Armin Fuith, S.J. Pas, A. Hill, V. Bovtun, A. Solovjovs, I. Aulika, B. Poļakovs, S. Veljko, D. Noujni, Donāts Erts, J. Petzelt
A Comparison of Quality Control Methods for Scratch Detection on Polished Metal Surfaces Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Kārlis-Agris Gross, Jānis Lungevičs, Juris Zavickis, Liene Plūduma
Advanced Smart Polymer/Nanographite Composites for Environmental Pollution Control Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Māris Knite, Juris Zavickis, Gita Šakale, Kaspars Ozols, Artis Linarts
Comparison of Effects on Crustaceans: Carbon Nanoparticles and Molybdenum Compounds Nanowires Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 Anda Baumerte, Gita Šakale, Juris Zavickis, I. Putna, Maija Balode, A. Mrzel, Māris Knite
Completely Hyperelastic Pressure Sensing Mat with Structurally Integrated Piezoresistive Sensors Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Artis Linarts, Juris Zavickis, Māris Knite, Āris Solovjovs
Complex Method for Describing Polyisoprene/Conductive Nanotube Composite Gas Sensing Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Gita Šakale, Māris Knite, Valdis Teteris, Juris Zavickis, Ilze Aulika, P. Civera, D. Demarchi
Conductivity Percolation Investigation of Polymer/Nanostructured Conductive Filler Composites with Sensing Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Juris Zavickis, Māris Knite, Ales Mrzel, Kaspars Ozols, Valdis Teteris, Velta Tupureina, Āris Solovjovs, Artis Linarts, Guillaume Malefan
Design Principles for Building a Soft, Compliant, High Spatial Resolution Tactile Sensor Array Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Heba Khamis, Stephen J. Redmond, Robert Tripodi, Artis Linarts, Juris Zavickis, Māris Knite, Ingvars Birznieks
Development of Electroconductive Percolative Structure in Piezoresistive Polyisoprene-Nanostructured Carbon Composite during Vulcanization Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Juris Zavickis, Māris Knite, Kaspars Ozols, Guillaume Malefan
Development of Percolative Structure in Piezoresistive Polyisoprene-Nanostructured Carbon Composite Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Juris Zavickis, Māris Knite, Kaspars Ozols, Guillaume Malefan
65 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7 [Next/Last]

Patents

Title Authors
Viscaur superelastīgs spiediena sensorelements Juris Zavickis, Māris Knite, Gatis Podiņš
One item found.

Innovation applications

Title Authors
Hyperelastic Sensor and Sensor System for Detection of Mechanical Influence Māris Knite, Artis Linarts, Juris Zavickis
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Apģērbā integrētās mikroklimata kontroles sistēmas izstrāde Materiālu tehnoloģija 14500 Juris Blūms
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Metāla virsmas apstrāde berzes un nodiluma samazināšanai Būvniecība un arhitektūra 14000 Kārlis-Agris Gross
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Pilnībā superelastīga poliizoprēna - nanostrukturēta oglekļa spiediena sensora mehano-elektrisko efektu pētījumi pie dažādām apkārtējās vides temperatūrām Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14700 Juris Zavickis
Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos Materiālu tehnoloģija 14700 Marija Nikipelova