Information about Author
Name, Surname:

Jolanta Staško

Publications
21 items found, displaying 1 to 10.
Projects
2 items found, displaying 1 to 2.
Jaunas antimikrobiālas polimērsistēmas bioloģiski aktīviem pārsienamiem materiāliem
Materiālu tehnoloģija
Mārtiņš Kalniņš
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs