RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Līga Bērziņa-Cimdiņa
Scientific Degree Doktors
E-mail liga.berzina-cimdina@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1987-2226

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement Modified with Chitin and Chitosan Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Agnese Stunda Zujeva, Valentīna Krilova, Ivars Knēts, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Viktors Filipenkovs, Visvaldis Vītiņš
3-D Structure Acrylic Bone Cement with Hydroxyapatite Additives Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Valentīna Krilova, Visvaldis Vītiņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Adsorption of Squalene and Oleic Acid on Latvian Clays before and after Dissolution of Carbonates Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Inga Jurgelāne, Juris Mālers, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Ammonium Hydrogen Carbonate Provided Viscous Slurry Foaming - a Novel Technology for the Preparation of Porous Ceramics Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Jānis Ločs, Vita Zālīte, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Marina Putniņa
An in vitro and in vivo Study on the Intensity of Adhesion and Colonization by Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa on Originally Synthesized Biomaterials with Different Chemical Composition and Modifi ed Surfaces and their Effect on Expression of TNF-α, β-Defensin-2 and IL-10 in Tissues Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Aigars Reinis, Agnese Stunda Zujeva, Māra Pilmane, Jānis Vētra, Juta Kroiča, Dagnija Rostoka, Ģirts Šalms, Antons Vostroilovs, Aleksejs Dons, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Analytical Techniques Employed in Provenance Studies of Archaeological Ceramics Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Jana Vecstaudža, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Antibiotic-loaded Calcium Phosphate Cement/Biodegradable Polymer Composites for Bone Repair Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zilgma Irbe, Dagnija Loča, Juris Gulbis, Natālija Romančikova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Daina Vempere
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Līga Bērziņa-Cimdiņa, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Māra Pilmane, Jānis Vētra, Ģirts Šalms
Application of Latvian Illite Clays in Cosmetic Products with Sun Protection Ability Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Inga Jurgelāne, Iveta Kusiņa, Juris Mālers, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Provenance Studies of Archaelogical Ceramics Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Jana Vecstaudža, Vija Stikāne, Līga Bērziņa-Cimdiņa
339 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Next/Last]

Patents

Title Authors
Method for producing monolithic titanium suboxide tiox ceramic electrode for water electrochemical Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs, Madars Reimanis, Tālis Juhna, Linda Mežule, Romāns Sadretdinovs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kalcija fosfātu kaulu cements un tā pagatavošanas paņēmiens Zilgma Irbe, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jānis Ločs, Dagnija Loča
Poraina hidroksilapatīta keramika ar bimodālu poru sadalījumu un tās izgatavošanas paņēmiens Jānis Ločs, Vita Zālīte, Indulis Freimanis, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Andrejs Skaģers
Polivinilspirta gēla sistēmas izgatavošanas paņēmiens Jolanta Staško, Mārtiņš Kalniņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Velta Tupureina, Anda Dzene
Titāna dioksīda keramikas masa Agnese Pūra, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jānis Ločs, Indulis Freimanis
Ierīce un paņēmiens porainu implantu piesūcināšanai un/vai pārklāšanai ar substancēm Jānis Ločs, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Andrejs Skaģers, Dagnija Loča, Ilze Šalma, Ģirts Šalms
Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes Vitālijs Lakevičs, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Valentīna Stepanova, Jūlija Brovkina, Jurijs Ozoliņš
7 items found, displaying all items.

Innovation applications

Title Authors
Calcium Phosphate Nanoparticles for the Applications in Medicine, Biotechnologies, Cosmetics and Food Supplements Jānis Ločs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dense Electro Conductive TiO2 Ceramics for Electrode Purposes Jānis Ločs, Jurijs Ozoliņš, Kristaps Rubenis, Agnese Pūra, Līga Bērziņa-Cimdiņa
2 items found, displaying all items.

Supervised Dissertations

Title Year of Publishing Authors
Development of Magnesium Modified Calcium Phosphate Bioceramic for Bone Tissue Regeneration 2016 Līga Stīpniece
Controlled Release Drug Delivery Systems Based on Silver Doped Hydroxyapatite 2014 Arita Dubņika
Preparation of Extruded Titanium Oxide Ceramics, Characterization of Structure and Properties 2013 Agnese Pūra
Crystallization of Glass IN Na2O-CaO-Nb2O5-P2O5 System 2012 Agnese Stunda Zujeva
Influence of Composition of Α-Tricalcium Phosphate Based Cements on Their Properties 2012 Zilgma Irbe
Impact of Pore Forming Agents 2011 Rita Seržāne
Influence of Calcium Phosphate Synthesis Parameters on Properties of Bioceramics 2011 Kristīne Šalma-Ancāne
7 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2 Izglītība 04400 Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Dabas aizsardzība Balkānu valstīs: rūpniecisko minerālo atkritumu izmantošana ūdens attīrīšanas sistēmās un atkritumu novietņu rekultivizācija Vides aizsardzība 12200 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone) Citi 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas" Kultūra 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku RTU pētniecības 14413 Jurijs Ozoliņš
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai Materiālu tehnoloģija Līga Bērziņa-Cimdiņa
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO) Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14413 Jānis Ločs
Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai Citi 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem Citi 14401 Līga Bērziņa-Cimdiņa
SOLITECH, Mīksto litogrāfiju tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija 12200 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-N7049.11) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-I1992) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI) Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RTU/RSU-17) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RTU/RSU-18) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1712) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Y8097) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Y8099) 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90) Materiālu tehnoloģija 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Dagnija Loča
VPP 6. programma. 4. projekts - "Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)". 2. apakšprojekts Materiālu tehnoloģija 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa