RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jānis Ločs
Honorific title Dr.sc.ing
Department (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Scientific Degree Doktors
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Research interests Keramiskie materiāli
E-mail janis.locs@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3162-7431

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
3D Cone Beam Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HA)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Floor Elevation Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Jānis Ločs
3D Cone Radiodensitometry in Evaluation of Hydroxyapatite (HAP)/Tissue Hybrid after Maxillary Sinus Flor Elevation Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Ģirts Šalms, Ilze Šalma, Andrejs Skaģers, Jānis Ločs
Advanced Mg, Zn, Sr, Si Multi-Substituted Hydroxyapatites for Bone Regeneration Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2020 C. Garbo, Jānis Ločs
Alkali-Silica Reactivity of Expanded Glass Granules in Structure of Lightweight Concrete Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Jānis Ločs, Aleksandrs Korjakins
Alkali-Silica Reactivity of Foam Glass Granules in Structure of Lightweight Concrete Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Jānis Ločs, Aleksandrs Korjakins
Ammonium Hydrogen Carbonate Provided Viscous Slurry Foaming - a Novel Technology for the Preparation of Porous Ceramics Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Jānis Ločs, Vita Zālīte, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Marina Putniņa
Amorphous Calcium Phosphate Materials: Formation, Structure and Thermal Behaviour Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2019 Jana Vecstaudža, Michael Gasik, Jānis Ločs
An Assessment of PCM/timber Composite in Buildings Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jānis Kazjonovs, Jana Vecstaudža, Jānis Ločs, Diāna Bajāre
An Assessment of the PCM/Timber Composite in Buildings Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Jānis Kazjonovs, Jana Vecstaudža, Jānis Ločs, Diāna Bajāre, Aleksandrs Korjakins
Apatite-Forming Ability of Thermally Treated Titania with Various Phase Compositions Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Jānis Ločs, Inga Narkevica, Lauma Bugovecka, Jurijs Ozoliņš
201 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Next/Last]

Patents

Title Authors
Method for producing monolithic titanium suboxide tiox ceramic electrode for water electrochemical Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs, Madars Reimanis, Tālis Juhna, Linda Mežule, Romāns Sadretdinovs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kalcija fosfātu kaulu cements un tā pagatavošanas paņēmiens Zilgma Irbe, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jānis Ločs, Dagnija Loča
Poraina hidroksilapatīta keramika ar bimodālu poru sadalījumu un tās izgatavošanas paņēmiens Jānis Ločs, Vita Zālīte, Indulis Freimanis, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Andrejs Skaģers
Titāna dioksīda keramikas masa Agnese Pūra, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jānis Ločs, Indulis Freimanis
Ierīce un paņēmiens porainu implantu piesūcināšanai un/vai pārklāšanai ar substancēm Jānis Ločs, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Andrejs Skaģers, Dagnija Loča, Ilze Šalma, Ģirts Šalms
Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā Andrejs Skaģers, Ilze Šalma, Ģirts Šalms, Jānis Vētra, Sandris Petronis, Māra Pilmane, Jānis Ločs, Vita Zālīte
6 items found, displaying all items.

Innovation applications

Title Authors
Calcium Phosphate Nanoparticles for the Applications in Medicine, Biotechnologies, Cosmetics and Food Supplements Jānis Ločs, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dense Electro Conductive TiO2 Ceramics for Electrode Purposes Jānis Ločs, Jurijs Ozoliņš, Kristaps Rubenis, Agnese Pūra, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Highly Porous Titanium Dioxide Ceramic for Potential Use in Medicine and Water Treatment Inga Narkevica, Jurijs Ozoliņš, Jānis Ločs
Laser Diffraction Analysis to Determine Particle Size Distribution Zilgma Irbe, Jānis Ločs
Testing Services Using Optical Dilatometry (Heating Microscopy) Kristaps Rubenis, Jānis Ločs
5 items found, displaying all items.

Supervised Dissertations

Title Year of Publishing Authors
Synthesis of Strontium and Fluorine Substituted Calcium Deficient Hydroxyapatite and Application for Tooth Enamel Remineralization 2017 Vita Zālīte
One item found.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Apatite-forming ability of thermally treated titania with various phase compositions Materiālu tehnoloģija 04000 Jānis Ločs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU projektu rakstīšanai (34-14400-B3664.14400) Citi 14400 Jānis Ločs
Aukstās saķepināšanas procesa izmantošana biokeramikas un biokompozītu ar uzlabotām īpašībām iegūšanai Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Baltijas Biomateriālu ekselences centra infrastruktūras daļa Materiālu tehnoloģija 04010 Jānis Ločs
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (2.fāze) Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Biomateriālu izpētes veicināšana Rīgas Tehniskajā Universitātē Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai. Materiālu tehnoloģija Jānis Ločs
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību Informācijas tehnoloģijas 04000 Laila Eliņa
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai Vides aizsardzība 24601 Linda Mežule
Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai Veselības aprūpe 14400 Dagnija Loča
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku RTU pētniecības 14413 Jurijs Ozoliņš
Jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšana Latvijā. Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs
Keramiku saturoša tinte pacientu specifisku implantu izveidei. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Jānis Ločs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai Materiālu tehnoloģija Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kontrolētas sudraba jonu un zāļu izdalīšanas sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes Materiālu tehnoloģija 04010 Arita Dubņika
Labāko pārvaldības prakšu integrēšana ilgtspējīgai fosfora izmantošanai noslēgtā ciklā Baltijas valstīs Vides aizsardzība 14400 Daina Kalniņa
Lekciju sērija un zinātniskās sadarbības veicināšana par rentgendifraktometrijas un Rietveld metožu izmantošanu Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14401 Arita Dubņika
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Materiālu tehnoloģija 14400 Dagnija Loča
Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai burbuļu kolonnas fotobioreaktorā Citi 14400 Jānis Ločs
Metabolīti kā imūnmodulējošas piedevas biomateriāliem Materiālu tehnoloģija 14401 Jānis Ločs
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Multifunkcionāla nano-kompozītu medikamentu piegādes sistēma periimplantīta reģeneratīvai terapijai Materiālu tehnoloģija 04010 Jānis Ločs
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO) Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14413 Jānis Ločs
Nanostrukturēta osteohondrāla pamatne: jauni biomimētiski aktivatori uzlabotai kaulu reģenerācijai Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Jānis Ločs
Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā Materiālu tehnoloģija 04010 Sandra Vasiļevska
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem Citi 14401 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Pašcementējoša, formējama un makroporaina kalcija fosfātus saturoša sistēma kaulaudu reģenerācijai un lokālai zāļu piegādei Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Precīzijas medicīna muskuloskeletālai reģenerācijai, protezēšanai un aktīvām vecumdienām Materiālu tehnoloģija 04010 Jānis Ločs
Preparatory visit to the University of Oslo under bilateral fund. Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN) Citi 14400 Jānis Ločs
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās RTU pētniecības 04000 Tālis Juhna
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA Citi 14400 Jānis Ločs
Stigri, izturīgi un biodegradabli ortoapēdiski implanti (GoIMPLANT) Materiālu tehnoloģija 14401 Jānis Ločs
Termiskās apstrādes ierosināta amorfa kalcija fosfāta īpatnējā virsmas laukuma samazināšanās Organiskā ķīmija 14000 Jānis Ločs
Viskozas masas uzputošana ar amonija hidrogēnkarbonātu – jauna tehnoloģija porainas keramikas izgatavošanai. Materiālu tehnoloģija Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3317) 14400 Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3784) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-DOK.VĶTI/20) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-L8248) 14400 Olita Medne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11.1) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI) Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-SZI-2018/1.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-SZI-2018/11.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-VKC.07) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1711) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W2748) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3358.1) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3479) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3593) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Z18/1-0238) Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2017/3.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/1.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/9.2) 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2019/10.2) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZP-2013/21) 14400 Agnese Pūra
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90) Materiālu tehnoloģija 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (34-14413-ZP-2013/20) 14413 Jānis Ločs
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Dagnija Loča
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Zinātņu prorektora dienests (34-04000-04000.N) 04000 Tālis Juhna