Information about Author
Name, Surname:

Dagnija Loča

Department:

(14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

dagnija.loca(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-8056-791X
Publications
103 items found, displaying 1 to 10.
Hyaluronic Acid/Polylysine Composites for Local Drug Delivery: A Review
(2020)
Elīza Tračuma, Dagnija Loča
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Factors Affecting Chinese Hamster Ovary Cell Proliferation and Viability
(2019)
Alīna Reķēna, Dora Livkisa, Dagnija Loča
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Visualization Approaches for Stirred Tank Bioreactors
(2019)
Armands Bušs, Normunds Jēkabsons, Artūrs Šuleiko, Dagnija Loča, Juris Vanags
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Hydroxyapatite/Polyvinyl Alcohol Composite Hydrogels for Bone and Cartilage Tissue Engineering
(2018)
Anna Timofejeva, Dagnija Loča
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Hyaluronan Hydrogel/Calcium Phosphates Composites for Medical Application
(2017)
Marina Putniņa, Jānis Ločs, Dagnija Loča
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Hydroxyapatite/Polyvinyl Alcohol Composite in situ Synthesis for Hydrogel Formation
(2017)
Anna Timofejeva, Dagnija Loča
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
36 items found, displaying 1 to 36.
Atkritumi - resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijai
Materiālu tehnoloģija
Dagnija Loča
Atkritumi - resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijai
Materiālu tehnoloģija
Dagnija Loča
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (2.fāze)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Bioaktīvi injicējami hidrogēli mīksto audu reģenerācijai pēc sejas un žokļu rekonstrukcijas ķirurģiskajām operācijām
Materiālu tehnoloģija
Arita Dubņika
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas"
Kultūra
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Fiber reinforced calcium phosphate bone cements for local vancomycin delivery
Organiskā ķīmija
Dagnija Loča
Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai
Veselības aprūpe
Dagnija Loča
Injicējami paššķērssaistoši kompozītu hidrogēli kaulaudu atjaunošanai
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča
Jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšana Latvijā.
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Kalcija fosfātu/polivinilspirta kompozītmateriālu hidrogēlu sintēzes metodes un pielietojums bojāto audu aizvietošanai
Organiskā ķīmija
Dagnija Loča
Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes
Citi
Dagnija Loča
Labāko pārvaldības prakšu integrēšana ilgtspējīgai fosfora izmantošanai noslēgtā ciklā Baltijas valstīs
Vides aizsardzība
Daina Kalniņa
Lokālu zāļu piegādes sistēmu izveide uz porainu kalcija fosfātu biokeramisko pamatņu bāzes
Materiālu tehnoloģija
Dagnija Loča
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Materiālu tehnoloģija
Dagnija Loča
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF)
Valdis Kokars
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Mildronāta mikroiekapsulēšana bionoārdāmos un bioloģiski stabilos polimēros
RTU pētniecības
Dagnija Loča
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai
Materiālu tehnoloģija
Sandra Vasiļevska
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA
Citi
Jānis Ločs
Stigri, izturīgi un biodegradabli ortoapēdiski implanti (GoIMPLANT)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3317)
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1945)
Dagnija Loča
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W2748)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Z18/1-0238)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZP-2013/21)
Agnese Pūra
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (34-14413-ZP-2013/20)
Jānis Ločs
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča
VPP 6. programma. 4. projekts - "Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)". 2. apakšprojekts
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs