RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Valdis Kokars
Department (14821) Ķīmijas katedra
Scientific Degree Doktors
E-mail Valdis.Kokars@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Dmitrijs Saharovs, Andris Ozols, Valdis Kokars, Valdis Kampars, Gundars Mežinskis, Ansis Maļeckis, Artūrs Plūdons, M. Rutkis
2-(2',4'-Dinitrophenyl) Indane-1,3-dione and Method of Its Synthesis Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2000 Valdis Kokars, Valdis Kampars, Ojārs Neilands
2-(4,5,6,7,8,9-Hexahydro-6a-Azaphenylen-2-Ethylene)Indan-1,3-Dione: Disorder in the Crystal Structure Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Valdis Kampars, Valdis Kokars, E. Jecs, Andrejs Tokmakovs, A. Jurgis, M. Rutkis
3,3'-Bicarbazole Structural Derivatives as Charge Transporting Materials for Use in OLED Devices Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Armands Rudušs, Kaspars Traskovskis, Elīna Otikova, Aivars Vembris, Raitis Grzibovskis, Marcis Lielbardis, Valdis Kokars
- Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Elīna Misiņa, Elmārs Zariņš, Valdis Kokars
Amplified Spontaneous Emission of Glass Forming DCM derivatives in PMMA Films Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Aivars Vembris, Elmārs Zariņš, Valdis Kokars
Amplified Spontaneous Emission of Pyranyliden Derivatives in PVK Matrix Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Aivars Vembris, Elmārs Zariņš, Valdis Kokars
An Improved Molecular Design of Obtaining NLO Active Molecular Glasses Using Triphenyl Moieties as Amorphous Phase Formation Enhancers Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Kaspars Traskovskis, Igors Mihailovs, Andrejs Tokmakovs, Valdis Kokars, Mārtiņš Rutkis
Anisotropy of Holograms in Molecular Azochromophore Films Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Andris Ozols, Valdis Kokars, Pēteris Augustovs, Kaspars Traskovskis
Synthesis and Properties of Tityl Group Containing Luminophores Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Elmārs Zariņš, Jānis Jubels, Valdis Kokars, Aivars Vembris, Inta Muzikante
144 items found, displaying 1 to 10.[First/Previous] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Next/Last]

Supervised Dissertations

Title Year of Publishing Authors
Syntesis and Physical Properties of Amorphous Phase Forming Glassy Organic Lumunophores and Other Compounds with Photorefractive Properties 2014 Elmārs Zariņš
Synthesis and Properties of Amorphous Organic Materials for Potential Applications in Photonics and Optoelectronics 2014 Kaspars Traskovskis
2 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Amorfo molekulāro organisko stiklu un polimēru sintēze fotorefraktīvajiem un nelineārās optikas materiāliem. Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2 Izglītība 04400 Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Augsttemperatūras sintēzes laboratorija (34-14N02-N8197) 14N02 Valdis Kokars
Daudzfunkcionālie materiāli un kompozāti,fotonika un nanotehnoloģijas. Projekts Nr.1 Fotonika un materiāli fotonikai apakšprojekts Nr.1.3. (Y8092.1) Citi 14800 Valdis Kokars
Elektroķīmijas laboratorija (34-14N03-N8198) 14N03 Valdis Kokars
Elektronisko norēķinu sistēma Informācijas tehnoloģijas Gatis Praličs
Enabling a Commercially Viable Long Lifespan and High-Efficiency Omni- Friendly OLED Lighting Source with G2 and G3 Emitters Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kokars
Fotonika un materiāli fotonikai (IMIS2) Organiskā ķīmija 14821 Valdis Kampars
Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kokars
Gaismu emitējošu un ar šķīdumu metodēm apstrādājamu organisku molekulāro stiklu dizains un pētījumi Materiālu tehnoloģija 14800 Valdis Kampars
Jaunu organisko stiklveida molekulāro azobenzola materiālu izstrāde un to novērtējums lietojumam dinamiskajā hologrāfijā, kā arī difraktīvo un refraktīvo optisko elementu izgatavošanai Materiālu tehnoloģija 14000 Valdis Kokars
Karbēna-metāla-amīda kompleksu strukturāla modifikācija termiski aktivētas aizturētās fluorescences zilās gaismas OLED emiteru ieguvei Organiskā ķīmija 14800 Kaspars Traskovskis
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-F2585) 14800 Valdis Kokars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-N7049.1) Citi 14800 Valdis Kampars
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-W2562) 14800 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (21-14000-N7010.14) 14000 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF) 14000 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF/16) 14000 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-N7010.14) 14000 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-V7010.14) 14000 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-Y7010.14) 14000 Valdis Kokars
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (64-14000-90) Citi 14000 Valdis Kokars
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Neorganiskās ķīmijas institūts (61-14N00-L7010.14N00) 14N00 Valdis Kokars
Perspektīvu nanokompozītu izveide uz otrreizējo polimēru bāzes un to iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14200 Jānis Zicāns
Plazmas procesu laboratorija (34-14N01-N8196) 14N01 Valdis Kokars
RTU studiju programmas "Ķīmijas tehnoloģija" pilnveide ievērojot Boloņas procesa rekomendācijas Izglītība 14000 Māra Jure
Vispārīgo dabas zinātņu multimēdiju mācību materiālu izstrāde tehnisko augstskolu inženierzinātņu studentiem Izglītība 14500 Māris Knite