RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Inta Muzikante

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Synthesis and Properties of Tityl Group Containing Luminophores Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Elmārs Zariņš, Jānis Jubels, Valdis Kokars, Aivars Vembris, Inta Muzikante
Bi-Layer GaOHPc:PCBM/P3HT:PCBM Organic Solar Cell Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Igors Kaulachs, Inta Muzikante, L. Gerca, Gunta Shlihta, Peteris Šipkovs, Galina Kashkarova, M. Roze, Janis Kalnachs, A. Murashov, G. Rozīte
Electrodes for GaOHPc:PCBM/P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Solar Cell Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Igors Kaulačs, Inta Muzikante, Lilita Gerca, Gunta Šlihta, Peteris Šipkovs, Valentīns Grehovs, Modris Jānis Roze, Gunars Rozite, Anastasija Ivanova
Electrodes for GaOHPc:PCBM/P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Solar Cell Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Igors Kaulacs, Inta Muzikante, L. Gerca, Gunta Shlihta, Peteris Šipkovs, V. Grehovs, Janis Kalnachs, M. Roze, Gunars Rozite, Anastasija Ivanova
Investigations of New Organic Materials for PV Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Igors Kaulačs, Inta Muzikante, Lilita Gerca, Gunta Šlihta, Jānis Kalnačs, Aleksandrs Murašovs, Māra Plotniece, Peteris Šipkovs, Gaļina Kaškārova, Valdis Kampars, Modris Jānis Roze, Vicente Parra
PV Effect of Bi-Layer GaOHPc:C61(CO2Et)2 and P3HT:PCBM Bulk Heterojunction Cell Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Māra Plotniece, L. Gerca, A. Murashov, G. Rozīte, V. Parra, Peteris Šipkovs, Inta Muzikante, Gunta Shlihta, Janis Kalnachs, Igors Kaulachs
Pyranylidene Indene-1,3-Dione Derivatives as an Amorphous Red Electroluminescence Material Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Aivars Vembris, Mārtiņš Porozovs, Inta Muzikante, Valdis Kokars, Elmārs Zariņš
Synthesis and Physical Properties of Red Luminescent Glass Forming Pyranylidene and Isophorene Fragment Containing Derivatives Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2012 Elmārs Zariņš, Aivars Vembris, Valdis Kokars, Inta Muzikante
Synthesis, Optical and Thermal Properties of Glassy Trityl Group Containing Luminescent Derivatives of 2-Tert-Butyl-6-Methyl-4H-Pyran- 4-One Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Elmārs Zariņš, Karīna Siltāne, Elīna Misiņa, Valdis Kokars, Kristīne Lazdoviča, Aivars Vembris, Valdis Kampars, Inta Muzikante, Mārtiņš Rutkis
Thermal and Optical Properties of Red Luminescent Glass Forming Symmetric and Non Symmetric Styryl-4H-Pyran-4-Ylidene Fragment Containing Derivatives Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Aivars Vembris, Elmārs Zariņš, Jānis Jubels, Valdis Kokars, Inta Muzikante, Arunas Miasojedovas, Saulius Jursenas
10 items found, displaying all items.