RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Ģirts Zaķis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Amino derivatives of lignin. 4. Amination of lignin in composition of lignocellulose complex – obtaining of bile acid sorbent Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Chemical Component Composition of Wild Cherry (Prunus avium L.) Wood Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Mārtiņš Gulbis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Inese Šāble, Ģirts Zaķis
Extractives in bark of Latvian black alder (Alnus glutinosa). Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Environmentally Friendly Methods of Pulp Bleaching Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2007 Inese Šāble, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Ģirts Zaķis, Uldis Grīnfelds
Chemical characterization of Latvian aspen (Populus tremula) wood as the raw material for production of cellulose, and its delignification by-product – lignin. Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Ģirts Zaķis
Chemical Composition of Latvian Characteristic Wood Species Bark Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Galia Shulga
Nitrogen-containing derivatives of lignin and their applicability Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2004 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
About the Method of Amination of Lignin with Diethylepoxypropylamine (DEEPA) Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
8 items found, displaying all items.