RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Mārtiņš Gulbis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Chemical Component Composition of Wild Cherry (Prunus avium L.) Wood Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Mārtiņš Gulbis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Inese Šāble, Ģirts Zaķis
One item found.