RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jānis Ģībietis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Cation-Exchange Resins Having Both Methacrylic and Acrylic Acid Groups: Structure and Sorption of Albumin Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Valentīna Krilova, Rūdolfs Cimdiņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Jörg Bossert, Jānis Ģībietis
Sorbent for Lysozyme Based on Acrolein Copolymer Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2004 Valentīna Krilova, Jānis Ģībietis
2 items found, displaying all items.