Information about Author
Name, Surname:

Viktorija Vendiņa

E-mail:

Viktorija.Vendina(at)rtu.lv

Publications
8 items found, displaying 1 to 8.
On Evaluation of Shoulder Roundness by Use of Single Camera Photogrammetry
(2014)
Aleksejs Kataševs, Eleonora Šišlova, Viktorija Vendiņa
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
12 items found, displaying 1 to 12.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biomedicīnas inženierzin.un nanotehnoloģ.institūts (34-25200-DOK.BINI)
Jurijs Dehtjars
Biomedicīnas inženierzin.un nanotehnoloģ.institūts (34-25200-N7050.6)
Jurijs Dehtjars
Biomedicīnas inženierzin. un nanotehnoloģ.instit. (34-15D00-N7050.6)
Citi
Jurijs Dehtjars
Cilvēka drošība (vide, pārtīkas kvalitāte, sabiedrības veselība, sabiedrība) ar radiāciju piesārņotās teritorijās.
Izglītība
Jurijs Dehtjars
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Jaunas zinātniskas grupas izveide urbānās dabas vides kvalitātes pētījumiem
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lada Bumbure
Materiālu mehānisko mikro –, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību
Būvniecība un arhitektūra
Jurijs Dehtjars
Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss
Informācijas tehnoloģijas
Vineta Fortiņa
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Viedtekstīla aprīkojums sportistu trenēšanas efektivitātes paaugstināšanai
Materiālu tehnoloģija
Sandra Vasiļevska
Virsskaņas hidromehāniskā šoka ietekme uz eikariotu šūnas modeli un asins šūnām
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jurijs Dehtjars