RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Eleonora Šišlova
Department (01020) Sporta centrs
E-mail Eleonora.Sislova@rtu.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Comparison of Attitude Towards Compulsory Physical Activity at the University among Students from Latvia and Belarus in the Context of Experience in Physical Education Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Eleonora Šišlova, Andra Fernāte, Valery Dunay
Medical Certificates for Exemption from Compulsory Study Course “Sports” at University: Problems and Solutions Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Eleonora Šišlova, Andra Fernāte
On Evaluation of Shoulder Roundness by Use of Single Camera Photogrammetry Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Aleksejs Kataševs, Eleonora Šišlova, Viktorija Vendiņa
Shaping of Good Posture for Pre-School Children Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2015 Eleonora Šišlova
Influence of Swimming Exercises on the Functional State of Separate Muscle Groups Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2014 Eleonora Šišlova
Prevention of the Wrong Posture in Pre-school Education Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Eleonora Šišlova
Students Attitudes towards Compulsory Physical Activities at Universities Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Eleonora Šišlova, Andra Fernāte
The Changes in Students Attitude towards Compulsory Physical Activity during the Process of Studying Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2015 Eleonora Šišlova, Andra Fernāte
8 items found, displaying all items.