RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 1H and 13C NMR Analysis of Vegetable Oils = Augu eļļas analīze izmantojot 1H un 13C KMR metodes Marina Petrova, Edvards Liepiņš
2 1H NMR Spectral Analysis of Gasolines with Various Content of Octane Numbers = 1H KMR spektru analīze degvielu paraugiem ar atšķirīgiem oktānskaitļiem Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Valdis Kampars
3 3-Acyl-1,5-benzodiazepines in Reactions of 4-Substituted 1,2-Diaminobenzoles with 2-Formyl-1,3-indandione and 2-Formyldimedone Andris Strakovs, Aleksandrs Gurkovskis, Marina Petrova
4 Application of Reference Distributions for Environmental and Quality Data Analysis = References sadalījumu izmantošana vides un kvalitātes kontroles datu analīzē Iljo Dreijers
5 Determination of Pyrene in Biodegradation Studies = Videi draudzīga analītiskā metode pirēna biodegradācijas pētījumos Indulis Stikāns, Daina Kalniņa
6 Flexural Properties of 3-D Polymer Structure Acrylic Bone Cement Rūdolfs Cimdiņš, Valentīna Krilova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Visvaldis Vītiņš
7 Influence of Pore Forming Additives on Phase Formation Processes and Properties of Thermal Insulating Building Ceramic = Poras veidojošu piedevu ietekme uz fāžu veidošanās procesu un būvkeramikas siltumizolācijas īpašībām Sergejs Čertoks, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka
8 The New Method of Synthesis of 4'-(3H-1,2,5-Dithiazepan-5-yl)benzylidene Indan-1,3-dione (DMABI-2S) Modris Jānis Roze, Nataļja Kiričenko
9 Conformation Study of NAALADase Inhibitor Inta Skaistkalne, Edvards Liepiņš, Aigars Jirgensons
10 Luminescence of Silicon Nanocrystals and Optoelectronics Talivaldis Puritis, Jevgenijs Kaupužs, Artūrs Medvids
11 Symmetry in Nature and Disclosure of It in the Physical Properties of Materials Uldis-Jānis Sedmalis, Ingunda Šperberga
12 The Synthesis of New Cationic 1,4-Dihydropyridine Derivatives for DNA Delivery K. Pajuste, I. Krivicka, Māra Plotniece, A. Plotniece, A. Soboļevs, Valdis Kampars, B. Vīgante, G. Duburs
12 items found, displaying all items.