RTU Research Information System
Latviešu English
# Title Full-text Authors
1 Composition of Gasoline by 1H NMR Spectroscopy and Its Octane Numbers = Benzīna sastāva noteikšana ar 1H KMR spektroskopiju un to oktānskaitļi Valdis Kampars, Marina Petrova, Edvards Liepiņš
2 Synthesis and Properties of Hydroxamic Acids of the Cyclobutane Series Fricis Avotiņš, Ērika Bizdēna
3 Influence of Illite Clay on Cordierite-Spinel Formation in Ceramics Form Mixed Compostions = Illītu mālu ietekme uz kordierīta-špineļa kristāliskās fāzes veidošanos keramikā no jaukta sastāva maisījumiem Gaida Maruta Sedmale, Ilmārs Apsītis, Andris Actiņš
4 Polymer Network Structure and Response to Compresssion of Carboxylic Cation-Exchange Resins Valentīna Krilova, Visvaldis Vītiņš, Rūdolfs Cimdiņš, Līga Bērziņa-Cimdiņa
5 3-D Porous Calcium Phosphate Ceramics Structures for Biological Cells Scaffolds Līga Bērziņa-Cimdiņa, Rita Seržāne, Kristīne Šalma-Ancāne, Ilze Šalma
6 Adsorption of Lead Ions from Water Solutions on the Baked Clay Pellets Aivars Blūms, Valdis Kampars
7 Waste Wood Fibers for Low Density Polyethylene Composites = Koka atlikumu šķiedras zema blīvuma polietilēna kompozītiem Skaidrīte Reihmane, Jānis Kajaks
7 items found, displaying all items.