Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 71 patenti, tiek attēloti no 31 līdz 40

Patenta numurs Patenta publikācijas (reģistrācijas) datums Nosaukums Autori Patenta veids
31. LV15303B 20.04.2018. Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens Latvijas
32. LV15298B 20.04.2018. Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā Latvijas
33. LV15305B 20.03.2018. Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens Latvijas
34. LV15296B 20.03.2018. Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai Latvijas
35. LV15267B 20.02.2018. 3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi Latvijas
36. LV15218B 20.01.2018. Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām Latvijas
37. LV15186B 20.12.2017. Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu Latvijas
38. LV15225B 20.12.2017. Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai Latvijas
39. LV15236B 20.12.2017. Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma Latvijas
40. LV15224B 20.12.2017. Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelineārā koeficenta mērīšanai Latvijas