Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu–masspektrometru

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu–masspektrometru
Nosaukums angļu valodā Allylsilyl Sulfinates as New Derivatization Reagents for Effective Analysis of Organic Compounds by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irina Novosjolova
Kirils Gorovojs
Māris Turks
Atslēgas vārdi Allylsilyl sulfinates, silylation, gas chromatography
Anotācija Šīs tēzes apraksta alilsililsulfinātus kā jaunus derivatizācijas aģentus GH-MS analīzē.
Anotācija angļu valodā This abstract describes the use of allylsilyl sulfinates as novel dereivatization reagents in GC-MS analysis.
Atsauce Novosjolova, I., Gorovojs, K., Turks, M. Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu–masspektrometru. No: 49. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konferences materāli, Latvija, Rīga, 23.-23. aprīlis, 2008. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2008, 161.-161.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 10857