Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Kirils Gorovojs
Struktūrvienība (24102) Ģeomātikas katedra
E-pasts Kirils.Gorovojs@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
2-aizvietotu aziridīnu N-vinilēšana ar malonskābes atvasinājumiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Imants Kreituss, Kirils Gorovojs, Māris Turks, Daina Zicāne
A Facile Synthesis of 4-Acylamino-Tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Sergejs Beļakovs, Yuri Piven, Tatyana Khlebnicova, Fedor Lakhvich
A Facile Synthesis of 4-Acylamino-tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2012 Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Sergejs Beļakovs, Yuri Piven, Tatjana Khlebnikova, Fedor Lakhvich
Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas reaģenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar gāzu hromatogrāfu–masspektrometru Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
N-(3,6,6-Tриметил-1-пиридин-2-ил- 4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-4-ил)амиды карбоновых кислот Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Sergejs Beļakovs, Yuri Piven, Tatjana Khlebnicova, Fiodor Lakhvich
Novel Reagent for the Trimethylsilyl Derivatization and GC Analysis of Polar Organic Substances Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
Silyl Sulfinates for GC-Derivatization and Sulfoxide Synthesis Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Kirils Gorovojs, Elīna Greiziņa, Vilnis Liepiņš, Irina Novosjolova, Māris Turks
Use of Silyl Sulfinates in Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
Vogel's Silyl Sulfinate in Sulfoxide Synthesis and Gas Chromatographic Analysis of Polyhydroxylated Compounds Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Irina Novosjolova, Elīna Greiziņa, Kirils Gorovojs, Vilnis Liepiņš, Māris Turks
Vogel's Silyl Sulfinate: Efficient Derivatization Reagent in GC Analysis Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Irina Novosjolova, Kirils Gorovojs, Māris Turks
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Patenti

Nosaukums Autori
Bioloģiski aktīvu 4-acilamino-4,5,6,7-tetrahidroindazolu sintēze Māris Turks, Inta Strakova, Kirils Gorovojs, Tury A. Piven, Tatsiana S. Khlebnikava, Fiodor A. Lakhvich, Marina B. Golubeva, Inha A. Kantrouskaya
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Lēmumu pieņemoša īpašumu (būvju un infrastruktūru) pārvaldības sistēma Būvniecība un arhitektūra 24102 Māris Kaļinka
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Spiro-glikomorfolīni un piperazīni kā jauni bioloģiski un katalītiski aktīvi ligandi Organiskā ķīmija Māris Turks