Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Facile Synthesis of 4-Acylamino-Tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Facile Synthesis of 4-Acylamino-Tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Inta Strakova
Kirils Gorovojs
Sergejs Beļakovs
Yuri Piven
Tatyana Khlebnicova
Fedor Lakhvich
Atslēgas vārdi Tetrahydroindazoles, Ritter reaction, Amides, Nitriles
Anotācija A new route toward 4-acylamino- and 4-amino-substituted tetrahydroindazoles is disclosed. The title compounds are obtained in good to excellent yields in the Ritter reaction between 4-hydroxy-tetrahydroindazoles and various nitriles. The reactivity of the tetrahydroindazole-derived carbenium ion is both sufficiently high to react with trichloroacetonitrile and sufficiently selective to resist the azide functionality within its structure. The present approach adds a method to the toolbox of tetrahydroindazole chemistry and facilitates the structural modifications of the scaffold, which has found important applications in medicinal chemistry.
DOI: 10.1016/j.tet.2012.05.074
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402012007922 
Atsauce Turks, M., Strakova, I., Gorovojs, K., Beļakovs, S., Piven, Y., Khlebnicova, T., Lakhvich, F. A Facile Synthesis of 4-Acylamino-Tetrahydroindazoles via the Ritter Reaction. Tetrahedron, 2012, Vol.68, Iss.31, 6131.-6140.lpp. ISSN 0040-4020. Pieejams: doi:10.1016/j.tet.2012.05.074
ID 13528