Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: N-(3

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā N-(3,6,6-Tриметил-1-пиридин-2-ил- 4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-4-ил)амиды карбоновых кислот
Nosaukums angļu valodā N-(3,6,6-Trimethyl-1-pyridin-2-yl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-yl)amides of Carboxylic Acids
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты. Том 2
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Inta Strakova
Kirils Gorovojs
Sergejs Beļakovs
Yuri Piven
Tatjana Khlebnicova
Fiodor Lakhvich
Atslēgas vārdi tetrahydroindazoles, amides, Ritter reaction
Anotācija Synthesis of tetrahydroindazole derived amides via the Ritter reaction is discussed.
Anotācija angļu valodā Synthesis of tetrahydroindazole derived amides via the Ritter reaction is discussed.
Atsauce Turks, M., Strakova, I., Gorovojs, K., Beļakovs, S., Piven, Y., Khlebnicova, T., Lakhvich, F. N-(3,6,6-Tриметил-1-пиридин-2-ил- 4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индазол-4-ил)амиды карбоновых кислот. No: Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты. Том 2. В.Карцев red. Москва: 2014. 534.-537.lpp. ISBN 9785903078417.
ID 18390