Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Novel Reagent for the Trimethylsilyl Derivatization and GC Analysis of Polar Organic Substances

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Novel Reagent for the Trimethylsilyl Derivatization and GC Analysis of Polar Organic Substances
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Irina Novosjolova
Kirils Gorovojs
Māris Turks
Atslēgas vārdi GC analysis, silylation
Anotācija Šajā rakstā apskatīts jauna sililējošā reaģenta pielietojums gāzu hromatogrāfiskajā analīzē
Atsauce Novosjolova, I., Gorovojs, K., Turks, M. Novel Reagent for the Trimethylsilyl Derivatization and GC Analysis of Polar Organic Substances. No: Organic Chemistry Conference: Proceedings, Lietuva, Kaunas, 21.-21. aprīlis, 2010. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2010, 13.-13.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7459