Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Māris Kumermanis
Andris Kamols
Jānis Rudzītis
Atslēgas vārdi bachelor work
Anotācija Metodiskie norādījumi bakalaura darba ar projekta daļu izstrādāšanai, paredzēti Mašīnu un aparātu būvniecības, un Mehatronikas studiju programmu studentiem. Metodiskie norādījumi nosaka bakalaura darba ar projekta daļu, turpmāk tekstā – darba, grafiskās un aprēķinu paskaidrojošās daļas orientējošu saturu un apjomu, kā arī prasības darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Uzrādīta darbā izmantojamā pamatliteratūra. Tā balstīta uz “Mašīnbūves Tehnoloģijas institūta” – (MTI) pieredzi studiju procesa organizēšanā konstruēšanā, tehnoloģiskajā projektēšanā, mehatronikā, studiju darbu izstrādāšanā un vadīšanā.
Anotācija angļu valodā Metodiskie norādījumi bakalaura darba ar projekta daļu izstrādāšanai, paredzēti Mašīnu un aparātu būvniecības, un Mehatronikas studiju programmu studentiem. Metodiskie norādījumi nosaka bakalaura darba ar projekta daļu, turpmāk tekstā – darba, grafiskās un aprēķinu paskaidrojošās daļas orientējošu saturu un apjomu, kā arī prasības darba noformēšanai un aizstāvēšanai. Uzrādīta darbā izmantojamā pamatliteratūra. Tā balstīta uz “Mašīnbūves Tehnoloģijas institūta” – (MTI) pieredzi studiju procesa organizēšanā konstruēšanā, tehnoloģiskajā projektēšanā, mehatronikā, studiju darbu izstrādāšanā un vadīšanā.
Atsauce Kumermanis, M., Kamols, A., Rudzītis, J. Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi. Rīga: RTU, 2010. 50 lpp. ISBN 978-9934-10-025-3.
ID 11765