Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Andris Kamols
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Andris.Kamols@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
2D and 3D Surface Characterization of the Tribological Powder Parts Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2013 Irīna Boiko, Oskars Liniņš, Viktors Mironovs, Andris Kamols
Application of Wear Research Results in Design Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Oskars Liniņš, Andris Kamols, Irīna Boiko
Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Māris Kumermanis, Andris Kamols, Jānis Rudzītis
Bakalaura darbs ar projekta daļu: Metodiskie norādījumi Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Māris Kumermanis, Andris Kamols, Jānis Rudzītis, Jana Eriņa
Calculation of Wear with Application of Stray Fields to Roughness Evaluation of Friction Surfaces Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Oskars Liniņš, Andris Kamols, Ivars Odītis
Cold Pressure Welding of Copper Wires = Vara stiepļu aukstās metināšanas optimizācija Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Andris Kamols, Irīna Boiko, Aleksandrs Fiļipovs
Cold Welding Optimization by Application of Contact Criterion = Aukstās metināšanas optimizācija ar kontakta kritērija palīdzību Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Andris Kamols, Irīna Boiko, Aleksandrs Fiļipovs
Dual Contact Tool Holding Technology Analysis Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Oskars Liniņš, Māris Balodis, Andris Kamols
Experimental Investigation of Surface Roughness and Wear in Sliding Friction Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Oskars Liniņš, Andris Kamols, Irīna Boiko
Fe-Cu Powder Details: Surface Condition and Wear Resistance Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Irīna Boiko, Viktors Mironovs, Andris Kamols
Atrasti 17 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure