Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2D and 3D Surface Characterization of the Tribological Powder Parts

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 2D and 3D Surface Characterization of the Tribological Powder Parts
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Irīna Boiko
Oskars Liniņš
Viktors Mironovs
Andris Kamols
Atslēgas vārdi Metal powder, tribology, 3D surface
Anotācija The brief review of Powder Metallurgy state and development is given. The 2D and 3D surface characterization of the iron-copper powder parts is offered. The experimental and theoretical results of the influence of the 3D surface roughness parameters of powder iron-copper details on the wear intensity are offered. It is shown that the highest linear wear intensity is achieved for iron-copper powder details after infiltration, i.e. after final stage of production. Nevertheless achieved results show the possibility of successful using of such details for different application in industry.
Atsauce Boiko, I., Liniņš, O., Mironovs, V., Kamols, A. 2D and 3D Surface Characterization of the Tribological Powder Parts. No: Powder Metallurgy: Republican Interdepartmental Collection of Scientific Papers. Minsk: National Academy of Sciences of Belarus. State Scientific and Production Powder Metallurgu Association, 2013, 85.-91.lpp. ISSN 0134-9597.
ID 18119