Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 27.12.2011 13:00,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide
Nosaukums angļu valodā Construction of Intelligent Rifleman Performance Monitoring and Evaluation System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Juris Ķiploks
Atslēgas vārdi shooting simulators, rifleman performance, bullet ballistic, tilt angle, elevation angle firearms.
Anotācija Ķiploks J. Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide. Promocijas darba kopsavilkums.-R.:RTU, 2011.- 28 lpp. ISBN 978-9934-10-252-3
Anotācija angļu valodā Kiploks J. Construction of Intelligent rifleman performance monitoring and evaluation system. Doctoral thesis abstract.-R.:RTU, 2011.- 28 p.ISBN 978-9934-10253-0
Atsauce Ķiploks, Juris. Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 136 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 12117