Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Kristīne Fedotova
Ineta Geipele
Sanda Geipele
Iveta Stāmure
Atslēgas vārdi company’s competitiveness, CSR, competence, strategic management
Anotācija It would be helpful if the companies operating in the forest industry in Latvia in the management process used advantages of strategic management. To make further progress in competitiveness management, the developed strategy should be effectively managed and the achieved progress - assessed. The strategy consists of the intended activities and the required improvements. The aim of the case study on forest industry employees competitiveness competence is to find out internal problems of the companies operating in the forest industry, as well as to provide recommendations to balance potential changes of the external environment of forest industry. If to choose optimal and economically, socially and environmentally balanced “way” of the development, an appropriate strategy and tactics of competitiveness management, based upon employees‘ competence within the industry competitiveness and CSR should be applied.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.394.579
Atsauce Fedotova, K., Geipele, I., Geipele, S., Stāmure, I. Case Study on Employee Competence Regarding Competitiveness and CSR Issues of the Forest Industry Companies. Applied Mechanics and Materials, 2013, Vol.394, 579.-584.lpp. ISSN 1660-9336. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.394.579
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 16227