Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēma vestibulārās rehabilitācijas atbalstam

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēma vestibulārās rehabilitācijas atbalstam
Nosaukums angļu valodā Postural Balance Assessment System for Vestibular Rehabilitation Support
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Gorbunovs
Atis Kapenieks
Žanis Timšāns
Aivars Kaupužs
Atslēgas vārdi Mikroprocessors, posturālais līdzsvars, tenzorezistors
Anotācija Aktualizēta posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēmas prototipa izstrāde vestibulārās rehabilitācijas atbalstam.
Anotācija angļu valodā The article actualizes the necessity of the postural balance assessment system prototype development which would support vestibular rehabilitation.
Hipersaite: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/2018/RSU_zinatniskas_konferences_tezes_2018.pdf 
Atsauce Gorbunovs, A., Kapenieks, A., Timšāns, Ž., Kaupužs, A. Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēma vestibulārās rehabilitācijas atbalstam. No: 2018. gada zinātniskā konference: tēzes, Latvija, Rīga, 22.-23. marts, 2018. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018, 213.-213.lpp. ISBN 978-9934-563-29-4.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 27336