Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”
Nosaukums angļu valodā The Regulations for the Development and Defence of Qualification Work First Level Professional Higher Education Study Program “Real Estate Management”
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ineta Geipele
Kristīne Fedotova
Iveta Stāmure
Atslēgas vārdi kvalifikācijas darbs, atsauksme, recenzija
Anotācija Nolikums paredzēts studentiem, kuri studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, lai nodrošinātu vienveidību kvalifikācijas darbu struktūrā, kā arī kvalifikācijas darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju studentiem savlaicīgi iepazīties ar kvalifikācijas darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Anotācija angļu valodā The Regulations are intended for ba students studying in the First level professional higher education study program “Real Estate Management” in order to ensure uniformity in the structure of Qualification works, as well as Qualification works supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Qualification work, the procedure of its development, presentation and defense.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Geipele, I., Fedotova, K., Stāmure, I. Nolikums kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”. 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 22 lpp.
ID 29808