Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums prakses organizēšanai

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums prakses organizēšanai, īstenošanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”
Nosaukums angļu valodā The Regulations for the Organization, Implementation and Defense of Internship in the Professional Bachelor Study Program “Real Estate Management”
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ineta Geipele
Kristīne Fedotova
Iveta Stāmure
Atslēgas vārdi prakse, prakses atskaite, prakses dienasgrāmata, prakses atsauksme
Anotācija Nolikums prakses organizēšanai, īstenošanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā “Nekustamā īpašuma pārvaldība” paredzēts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri īsteno praksi attiecīgajā studiju programmā, prakses vadītājiem un mācībspēkiem.
Anotācija angļu valodā Regulations for the organization, implementation and defense of Internship in the Professional Bachelor study program “Real Estate Management” for students of RTU Faculty of Engineering Economics and Management (FEEM) Institute of the Civil Engineering and Real Estate Economics (CEREE) who have an Internship in the particular study program, Internship supervisors and academic staff.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Geipele, I., Fedotova, K., Stāmure, I. Nolikums prakses organizēšanai, īstenošanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Rīga: BUNI institūts, 2019. 16 lpp.
ID 29812